Kenali Makmal Berpusat

Makmal Berpusat merupakan organisasi di UMT yang bertanggungjawab dalam menyediakan fasiliti penyelidikan. Terdapat 3 komponen utama MB, iaitu Bahagian Pengurusan Kompleks Makmal, Bahagian Pengurusan Kapal & Bot dan Bahagian Pengurusan Lapangan.

Peranan Kompleks Makmal, UMT di arus pembangunan modal insan dan perkembangan penyelidikan ternyata memberikan impak yang besar terhadap warganya dan masyarakat sekeliling. Pelbagai kemudahan asas dan keperluan penyelidikan seperti ruang makmal, ruang siswazah, Perkhidmatan analisa sampel & khidmat nasihat dan sebagainya disediakan. Makmal Berpusat tidak hanya menawarkan perkhidmatan analisis di makmal malahan turut menyediakan kemudahan pengangkutan air bagi penyelidikan di lautan dan air tawar. Antara kemudahan yang ditawarkan oleh Bahagian Pengurusan Kapal dan Bot (BKB) adalah seperti Kapal Research Vessel Discovery (RV Discovery), Bot-bot Discovery (pelbagai kapasiti & fungsi) dan Makmal Bergerak (Mobile Lab) yang dilengkapi kemudahan asas makmal. Manakala Bahagian Pengurusan Lapangan pula dipertanggungjawabkan bagi mengurus 3 seksyen utama iaitu stesen penyelidikan, selam dan arkeologi.

Semangat & iltizam yang kuat di kalangan warga Makmal Berpusat menjadi formulasi utama untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga UMT dan masyarakat.

Kompleks Makmal

Kompleks Makmal

Peranan Makmal Berpusat, UMT di arus pembangunan modal insan dan perkembangan penyelidikan ternyata memberikan impak yang besar terhadap warganya dan masyarakat sekeliling. Pelbagai kemudahan asas dan keperluan penyelidikan serta pelbagai kemudahan lain turut disediakan, antaranya:

• Ruang makmal penyelidikan
• Ruang makmal pengajaran & pembelajaran (P&P)
• Ruang siswazah
• Peralatan asas makmal
• Peralatan analisa sampel penyelidikan
• Perkhidmatan analisa sampel & khidmat nasihat
• Lawatan Ilmiah: peralatan teknologi tinggi & makmal
• Bilik koleksi herbarium & insectarium (rujukan & lawatan)

Penekanan prinsip “guna sama” telah membuktikan keberkesanannya di mana semua lapisan warga UMT berpeluang menggunakan mana-mana fasiliti yang disediakan berdasarkan terma dan syarat, dan peraturan makmal serta polisi yang berkuatkuasa.

Pengurusan Lapangan

Stesen Penyelidikan

Bahagian Lapangan merupakan suatu unit dibawah Makmal Berpusat yang berperanan peranan dalam mengurus aktiviti-aktiviti berkaitan:-
• Selam Scuba
• Stesen Penyelidikan Luar
• Aset Scuba
• Arkeologi Marin

Bahagian Kapal & Bot

Bahagian Kapal & Bot

Makmal Berpusat tidak hanya menawarkan perkhidmatan analisis di makmal malahan turut menyediakan kemudahan pengangkutan air bagi penyelidikan di lautan dan air tawar. Antara kemudahan yang ditawarkan oleh BKB adalah seperti berikut:-

• Kapal Research Vessel Discovery (RV)
• Bot-bot Discovery (pelbagai kapasiti & fungsi)
• Makmal Bergerak Discovery Kenyir (Mobile Lab); dilengkapi kemudahan asas makmal

Kapal RV Discovery merupakan ikon utama UMT sebagai kapal penyelidikan yang mampu memenuhi permintaan para penyelidik tempatan sama ada organisasi kerajaan atau swasta bagi penyelidikan di lautan. Kemudahan bot-bot turut disediakan bagi membantu kerja-kerja penyelidikan di lapangan seperti pengangkutan air di stesen penyelidikan UMT antaranya Pulau Bidong, Chagar Hutang, Tasik Kenyir dan Tanah Bencah Setiu.

Pentadbiran dan Kewangan

Pentadbiran dan Kewangan

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan memainkan peranan dalam membantu kelancaran aktiviti di Makmal Berpusat.

UTAMA