Objektif Makmal Berpusat

Objektif Makmal Berpusat adalah:

 

  1. Memacu agenda penyelidikan UMT dengan penyediaan  makmal berkapasiti tinggi,  fasiliti yang terkini dan instrumentasi yang terbaik
  2. Menyokong penyelidikan mapan dengan penyediaan fasiliti berteraskan bidang tujahan di stesen-stesen penyelidikan luar UMT
  3. Memperkukuhkan agenda penyelidikan dengan penyediaan fasiliti sokongan yang dinamik.